Lintool i Linköping AB

Växel: 013-100610

Heléne Ideskär                Fredrik Larsson                      Torsten Persson                       Daniel Kvarnström                  Gustaf Ternstedt

Order & butik                     Service & försäljning                       Service                               Gasdepå & Logistik                     Verksamhetschef
0707-752271                       0761-105164                            0707-752241                                 0707-752281                           0705-574459