Utbildning

Via Svetsmaskinservice Göteborg erbjuder kurser och utbildningar för nästa steg i Din och företagets utveckling! Vi har allt från kortare kurser kring uppdatering, nya metoder eller introduktion på en ny maskin på företaget, till större utbildningar på internationell nivå!

Våra större utbildningar hålls av Svetsakademin och kännetecknas av hög kvalitet av internationell karaktär. Svetsakademin utbildar till IWS, IWI och IWT och är godkänd utbildare av IIW:s (International Institute of Welding) och följer helt riktlinjer ställda av Svetskommissionen. Ingående information kring utbildningarna finns att läsa på Svetsakademin.se. Svetsakademin är Sveriges enda utbildare inom IWI och erbjuder våren 2023 även IWT.  Utbildningarna går på flera orter i Sverige samt på distans. Vi på Svetsmaskinservice samarbetar kring utbildningarna i Göteborg.